Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej stronie: Polityka prywatności

Polityka prywatności

 Klauzula informacyjna do celów informacji handlowej wedle wymogów RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) (Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016 r.)  informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, dane kontaktowe Administratora - czw@czw.com.pl, 32 757 36 00.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CZW „Weglozbyt” S.A. jest Eugeniusz Polmański, - e-mail iodo@czw.com.pl, 32 757 36 42.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c Rozporządzenia w celu:
  • przedstawienia informacji handlowej,  
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą,
  • reklamy i promocji na podstawie odrębnej zgody , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez CZW „Węglozbyt” S.A. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym CZW „Węglozbyt” S.A. zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  • dane osobowe przetwarzane w celu przedstawienia informacji handlowej do czasu wycofania zgody,
  • w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowane do czasu wycofania zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania  danych,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy  Rozporządzenia.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

> Grupa Kapitałowa

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

 

Magazyn C - archiwum