Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

Kalendarium/Historia

 • 20 lutego 1945 roku powołano "Centralę Węglową" w Katowicach, którą podporządkowano Ministerstwu Przemysłu, której przedmiotem działalności była gospodarka węglem, brykietami i koksem na obszarze całego kraju.
 • 1 maja 1945 roku zmieniono nazwę na "Centrala Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego".
 • 1 października 1949 roku zmieniono nazwę na "Centrala Zbytu Węgla".
 • W 1949 roku wyłączono Biuro Handlu Zagranicznego podległe CZW, które w 1952 roku zostało przekształcone w Centralę Handlu Zagranicznego "Węglokoks".
 • 1 stycznia 1951 roku utworzono w CZW Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego, które później zostało przekształcone w Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa COIG.
 • W czerwcu 1968 roku rozpoczęło działalność Składowisko Węgla w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 4 czerwca 1993 roku przekształcono przedsiębiorstwo państwowe Centralę Zbytu Węgla w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie ustawy z dnia 5 lutego 1993 roku o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa oraz Zarządzenia nr 141/org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 czerwca 1993 roku.
 • Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A. przejęła wszelkie zobowiązania i należności dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego.
 • 1 lipca 1993 roku dokonano rejestracji Spółki wpisem do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 9757.
 • 8 listopada 2001 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach wpisano Centralę Zbytu Węgla "Węglozbyt" Spółka Akcyjna do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059625.
 • 9 września 2004 roku przeniesiono odcinek zbiorowy 70.000 sztuk akcji imiennych 
serii A Centrali Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A. na rzecz Kompanii Węglowej S.A.
 • 15 marca 2012 roku Kompania Węglowa S.A. dokonała przeniesienia 70.000 sztuk akcji imiennych serii A Centrali Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A. na rzecz Węglokoks S.A.
 • 29 maja 2015 roku Węglokoks S.A. dokonał przeniesienia 70.000 sztuk akcji imiennych serii A Centrali Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A. na rzecz Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

> Grupa Kapitałowa

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

 

Magazyn C - archiwum