Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

Wymagane dokumenty

Rozpoczynając współpracę prosimy klientów o złożenie następujących dokumentów (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem):

  1. aktualny odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź odpis tego zaświadczenia,

  2. kserokopia decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP,

  3. kserokopia zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego w systemie REGON.

> Grupa Kapitałowa

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

 

Magazyn C - archiwum